Informatie en doelstellingen

Het HorecaSymposium is een regionaal evenement waarbij horecaondernemers, marktpartijen (zoals leveranciers en KHN) en de gemeente in de regio bij elkaar komen en gezamenlijk de nodige stappen zetten om de horeca zo snel mogelijk te laten herstellen van de Coronacrisis. Op langere termijn hopen wij hier een jaarlijks evenement van te maken ter verbetering van het ondernemersklimaat, de horeca beleving en de aantrekkelijkheid van de regio. Samen bereik je meer dan alleen!

Waarom?

Wij als initiatiefnemers hopen met dit evenement een vliegende start te maken aan herstel van de horeca. Een moment van bezinning, waarbij horecaondernemers, marktpartijen en beleidsmakers regionaal samenkomen om de ontwikkelingen van het afgelopen jaar te bespreken en samen doelen voor het lopende jaar te stellen. De horeca heeft een jaar van enorme onduidelijkheden en gebrek aan perspectieven gekend. Dit willen we nooit meer!

Op dit moment is "het collectief" zijnde de horeca in een bepaalde regio vaak niet goed vertegenwoordigd. Losse verenigingen vertegenwoordigen groepjes en overkoepelende verenigingen vertegenwoordigen op landelijk niveau, maar er is dus weinig voor de horeca als collectief op regionaal niveau. Het HorecaSymposium is de volgende stap om op regionaal niveau communicatie en saamhorigheid verder te vergroten en ook daadwerkelijk om te zetten naar stappen. Evenementen. Projecten. Visies. Werkgroepen. Actie! Dit moet iets zijn van de horeca vóór de horeca en iedereen die daartoe behoort. Onafhankelijk en met nadruk op de belangen van het collectief, maar dus indirect voor iedereen die daar deel van uitmaakt. Voor jezelf, maar samen!

Wat willen wij bereiken?

Dit zou één moment per jaar kunnen zijn waarbij iedereen de koppen bij elkaar steekt en kijkt wat we hebben geleerd tot dat moment en wat we kunnen verbeteren in het jaar dat volgt. Als we dit jaarlijks blijven doen, komen heleboel losse momenten van communicatie bij elkaar en wordt de samenwerking tussen horeca, gemeente, brancheorganisaties en marktpartijen een geoliede machine waar jaarlijks mooie nieuwe projecten, initiatieven en stappen uit voort komen. Uiteindelijk zou iedereen die actief is in - of gelieerd aan - de horeca hiervan moeten profiteren!

Concrete doelstellingen

  1. Zorgen dat de horeca zo snel mogelijk herstelt van de gevolgen van Covid19.
  2. Zorgen dat er goed en efficiënt gecommuniceerd wordt, er concrete acties worden genomen en we de horeca door regionale samenwerking maximaal weerbaar maken voor de uitdagingen die nog gaan komen (of terug kunnen komen).
  3. De saamhorigheid tussen de gemeente, horecaondernemers, brancheorganisaties en andere betrokken maximaliseren.
  4. De regio zelf - ook met nieuwe of afnemende maatregelen - aantrekkelijk houden voor inwoner, ondernemer en bezoeker. Nu en in de toekomst. Horeca is een van de grootste invloeden op de aantrekkelijkheid van een stad of regio voor ondernemers, inwoners en toeristen. Dat moeten we koesteren!

Inspireren

Fungeren als broedplaats voor gemeente en horeca, waarbij sparren tussen marktpartijen, beleidmakers en horecaondernemers efficiënt wordt omgezet in concrete plannen, projecten en te ondernemen stappen.

Koers bepalen

Een gezamenlijke koers bepalen (en daarop blijven aansturen) voor de regio waarin het symposium plaatsvind, waarbij de horecabeleving en aantrekkelijkheid van de regio wordt geoptimaliseerd.

Samenwerken

Het uitwisselen van informatie, inspiratie en ervaringen tussen horecaondernemers en beleidsmakers in een regio, om samen méér te bereiken dan alleen.

Achtergrond

Het HorecaSymposium is een initiatief van Van Alkemare Horecamakelaardij (www.vanalkemare.nl) en TrainMark Gastvrijheidstrainingen (www.trainmark.nl) en onderdeel van de Hart Voor Horeca campagne. Voor meer informatie, zie: www.vanalkemare.nl/hartvoorhoreca.

Vragen?